Privacy StatementShareThatKitchen

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe ShareThatKitchen bepaalde gegevens, waaronder uw persoonsgegevens, verzamelt, gebruikt en openbaar maakt in verband met de dienstverlening van ShareThatKitchen en wat uw opties hierbij zijn.

Contact met ons opnemen

Als u specifieke vragen over het Privacy Statement of ons gebruik van uw persoonsgegevens, cookies of soortgelijke technologieën hebt, kun u per e-mail contact met ons opnemen via info@sharethatkitchen.com.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ShareThatKitchen B.V. Als u contact met ons opneemt voor hulp, moeten we mogelijk als veiligheidsmaatregel uw identiteit controleren voordat we uw verzoek in behandeling nemen.

Verzameling van gegevens

We ontvangen en bewaren gegevens over u en uw bedrijf, zoals de volgende gegevens:

 • We verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt, waaronder: de bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon, e-mailadres, adres, postcode, betaalmiddel(en) en telefoonnummer. We verzamelen deze gegevens wanneer u ze invoert bij het aangaan van de Overeenkomst;
 • We verzamelen beeldmateriaal dat u aan ons verstrekt, waaronder foto’s en video’s die ingestuurd worden in verband met aanbod dat op het platform wordt geplaatst.
 • We verzamelen enkele automatisch gegenereerde gegevens, zoals:
  • uw gebruik van de ShareThatKitchen-dienst, waaronder selectie van oefeningen;
  • uw interacties met onze e-mails en tekstberichten en met onze berichten via onze kanalen voor push- en onlineberichten;
  • details over uw interactie met onze aanbieders, zoals de datum, het tijdstip en de reden waarom u contact met ons hebt opgenomen, transcripties van de chatsessies en, als u ons belt, uw telefoonnummer en opgenomen gesprekken;
  • details over de interactie met onze klantenservice, zoals de datum, het tijdstip en de reden waarom u contact met ons hebt opgenomen, transcripties van de chatsessies en, als u ons belt, uw telefoonnummer en opgenomen gesprekken;
  • apparaat-id’s of andere unieke id’s, waaronder voor netwerkapparaten en apparaten in uw wifinetwerk die compatibel zijn met ShareThatKitchen;
  • opnieuw instelbare apparaat-id’s (ook wel advertentie-id’s genoemd), zoals op mobiele apparaten, tablets en apparaten voor streaming media die dergelijke id’s bevatten (zie het onderstaande gedeelte ‘Cookies en internetadvertenties’ voor meer informatie);
  • apparaat- en software-eigenschappen (zoals type en configuratie), informatie over de verbinding, met inbegrip van type (wifi, mobiel), statistieken over bekeken pagina’s, doorverwijzende bron (bijvoorbeeld doorverwijzings-URL’s), IP-adres (dat uw algemene locatie aangeeft), browsergegevens en standaardgegevens uit het weblogboek;
  • gegevens die worden verzameld via het gebruik van cookies, webbeacons en andere technologieën, met inbegrip van advertentiedata (zoals informatie over de beschikbaarheid en de levering van advertenties, de URL van de website, en de datum en tijd). (Zie het gedeelte ‘Cookies en internetadvertenties’ voor meer informatie.)

Gebruik van gegevens

We gebruiken de gegevens om onze diensten en marketingactiviteiten te leveren, te analyseren, te beheren, te verbeteren en te personaliseren en met u te communiceren over deze en andere onderwerpen. We gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om:

 • snel en efficiënt te kunnen reageren op vragen en verzoeken;
 • onze systemen te beschermen, fraude te voorkomen en de veiligheid van Accounts te helpen beschermen;
 • illegale of vermoedelijk illegale activiteiten, zoals fraude, te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en onze Algemene Voorwaarden te handhaven;
 • onze doelgroep te analyseren en inzicht hierin te krijgen, onze dienstverlening te verbeteren, waaronder het gebruik van onze gebruikersinterface en de prestaties van onze dienstverlening te optimaliseren;
 • met u te communiceren over onze dienstverlening zodat we u nieuws over ShareThatKitchen, informatie over nieuwe functies, nieuw aanbod op het ShareThatKitchen-platform, en speciale aanbiedingen, promotionele bekendmakingen en enquêtes kunnen sturen en u te helpen met operationele verzoeken, zoals verzoeken voor het opnieuw instellen van wachtwoorden. Deze berichten kunnen via diverse methoden worden verzonden, zoals e-mail, pushmeldingen, tekstberichten.

Onze juridische grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de in dit Privacy Statement beschreven persoonsgegevens hangt af van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen en gebruiken. Normaal gesproken verzamelen we uw persoonsgegevens als we deze nodig hebben om de Overeenkomst met u na te komen (zoals levering van onze Diensten), als we een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking en dit belang niet ondergeschikt is aan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden op het gebied van de gegevensbescherming of als we over uw toestemming beschikken om dit te doen (bijvoorbeeld voor gebruik van gedeelde foto’s en video’s). In sommige gevallen zijn we mogelijk ook wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verzamelen of hebben we deze anderszins nodig om uw wezenlijke belangen of die van iemand anders te beschermen (bijvoorbeeld om betalingsfraude te voorkomen of uw identiteit te bevestigen). Als u vragen hebt over ons gebruik van persoonsgegevens (met inbegrip van juridische grondslagen en overdrachtsmechanismen die we gebruiken), cookies of soortgelijke technologieën, kunt u per e-mail contact opnemen met ons via info@sharethatkitchen.com.

Bewaartermijn

Binnen één maand nadat u hebt aangegeven geen Gebruiker meer te zijn van het platform, zullen alle persoonsgegevens door ShareThatKitchen worden vernietigd, met uitzondering van de gegevens die ShareThatKitchen op grond van de wet dient te bewaren, daaronder begrepen betalingsgegevens. Daarnaast zal ShareThatKitchen de naam en het e-mailadres van de Gebruiker bewaren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het doen van aanbiedingen en het versturen van informatie. Indien u geen prijs stelt op aanbiedingen en/of het krijgen van informatie van ShareThatKitchen, kunt u dit aangeven. In dat geval zal ShareThatKitchen enkel de gegevens bewaren waartoe zij wettelijk is verplicht.

Delen van gegevens met derden

We delen uw gegevens enkel met derden, als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening aan u. We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of contractanten (‘Dienstverleners’) om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen deze diensten aan u te leveren. We gebruiken bijvoorbeeld Dienstverleners om marketing-, advertentie-, communicatie-, beveiligings-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, onze dienst aan te passen, te personaliseren en te optimaliseren, bankrekening- of saldogegevens te verstrekken, creditcardtransacties of andere betaalmiddelen te verwerken, klantenservice te leveren, gegevens te analyseren en te verbeteren (waaronder gegevens over de interactie van gebruikers met onze dienst) en consumentenenquêtes te verwerken. Het is mogelijk dat deze dienstverleners bij de verlening van dergelijke diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of andere informatie. We geven deze bedrijven alléén toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken of openbaar te maken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten (met inbegrip van het onderhoud en de verbetering van hun diensten). In geval wij gebruik maken van de Diensten van derden, zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst sluiten.

Wanneer we gegevens delen en daarbij persoonsgegevens doorgeven aan derden, zullen deze derden zich altijd binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Uw gegevens en rechten

U kunt een verzoek indienen om toegang tot uw persoonlijke gegevens te verkrijgen of onjuiste persoonlijke gegevens die we over u hebben, te corrigeren of bij te werken. U kunt ons ook vragen om persoonsgegevens die we over u hebben, te verwijderen.

Wanneer u inlogt op de website van ShareThatKitchen en kijkt onder ‘Account’, kunt u diverse opgeslagen gegevens over uw account inzien en bijwerken, zoals uw contactgegevens, uw betalingsgegevens en diverse gerelateerde gegevens over uw account. U moet zijn ingelogd voor toegang tot het gedeelte ‘Account’.

Als u een ander verzoek of een vraag heeft over de wijze waarop ShareThatKitchen met uw privacy omgaat, kunt u contact opnemen met ons via info@sharethatkitchen.com. We reageren op alle verzoeken van personen die hun rechten op het gebied van gegevensbescherming willen uitoefenen overeenkomstig toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen. Als we uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, mag u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als u uw toestemming intrekt, is dit niet van invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die we voorafgaand aan de intrekking hebben uitgevoerd en op verwerking van uw persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

We bewaren gegevens zoals vereist of toegestaan volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld om te voldoen aan uw keuzes, voor onze facturerings- en administratiedoeleinden, en voor de doeleinden die zijn beschreven in dit Privacy Statement. We nemen redelijke maatregelen om persoonsgegevens op een veilige manier te vernietigen of anonimiseren wanneer ze niet meer nodig zijn.

Beveiliging

We nemen redelijke administratieve, logische, fysieke en bestuursmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang, gebruik en wijzigingen. Deze maatregelen zijn bedoeld om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij de risico’s rond de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijziging in deze Privacyverklaring

We werken deze Privacyverklaring regelmatig bij om te kunnen blijven voldoen aan wijzigingen in de juridische, wettelijke en operationele vereisten. We kondigen dergelijke wijzigingen (inclusief de ingangsdatum) aan in overeenstemming met de wet. Als u het ShareThatKitchen-platform blijft gebruiken nadat deze updates van kracht zijn geworden, betekent dit dat u deze wijzigingen erkent en (zoals van toepassing) accepteert. Als u wijzigingen van deze Privacyverklaring niet wilt erkennen of accepteren, kunt u het gebruik van de ShareThatKitchen-dienst stopzetten. Raadpleeg het onderstaande gedeelte ‘Laatst bijgewerkt’ als u wilt weten wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Cookies en internetadvertenties

Wij en onze Dienstverleners gebruiken cookies en andere technologieën (zoals webbeacons) en opnieuw instelbare apparaat-id’s voor diverse doeleinden. We willen u op de hoogte houden van ons gebruik van deze technologieën, dus in dit gedeelte leggen we uit wat voor technologieën we gebruiken, wat deze doen en welke keuzes u hebt ten aanzien van het gebruik hiervan.

Cookies en soortgelijke technologieën, webbeacons en opnieuw instelbare apparaat-id's

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die meestal worden opgeslagen op het apparaat wanneer u op websites bladert en onlinediensten gebruikt. We gebruiken onder andere technologieën, zoals browseropslag en plug-ins (bijvoorbeeld HTML5, IndexedDB en WebSQ). Net zoals bij cookies kunnen met deze technologieën kleine gegevensfragmenten worden opgeslagen op uw apparaat. Webbeacons (ook ‘clear gifs’ of ‘pixel tags’ genoemd) werken vaak in combinatie met cookies. De effectiviteit van dergelijke webbeacons neemt in veel gevallen af als de gerelateerde cookies worden geweigerd.

Waarom gebruikt ShareThatKitchen deze technologieën?

We gebruiken deze typen technologieën om diverse redenen, bijvoorbeeld om u eenvoudig toegang te bieden tot onze diensten door u te onthouden wanneer u terugkeert; om het gebruik van onze diensten mogelijk te maken, te analyseren, te begrijpen en te verbeteren; om onze voorwaarden te handhaven en fraude te voorkomen; om prestaties van de website te verbeteren, en verkeer en acties van bezoekers op onze website te bewaken; en om onze marketing of reclame te leveren en af te stemmen, en om inzicht te krijgen in interacties met onze e-mails, marketing en webadvertenties op websites van derden.

Zie de onderstaande informatie als u wilt weten hoe we cookies en opnieuw instelbare apparaat-id’s gebruiken:

 • Essentiële cookies: Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om onze website of onlinedienst aan te kunnen bieden. Wij en onze Dienstverleners gebruiken bijvoorbeeld deze cookies om onze leden te verifiëren en te identificeren wanneer ze onze websites en apps gebruiken zodat we onze dienst aan hen kunnen leveren. Ze helpen ons ook bij de handhaving van onze Gebruiksvoorwaarden, de voorkoming van fraude en de beveiliging van onze dienst.
 • Cookies voor prestaties en functionaliteit: Met deze cookies kunnen we uw beleving op de ShareThatKitchen-website aanpassen en verbeteren. Ze helpen ons bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden en om te voorkomen dat u eerder verstrekte gegevens opnieuw moet invoeren (bijvoorbeeld wanneer u zich registreert). We kunnen deze cookies ook gebruiken om gegevens te verzamelen over het gebruik van de ShareThatKitchen-Dienst door onze bezoekers (zoals populaire pagina’s, aantallen conversies, kijkpatronen en doorklikgegevens), zodat we onze dienst kunnen verbeteren en personaliseren, en marktonderzoek kunnen verrichten. Als dergelijke cookies worden verwijderd, wordt mogelijk de functionaliteit van onze dienst beperkt.
 • Advertentiecookies en opnieuw instelbare apparaat-id’s: Deze cookies en opnieuw instelbare apparaat-id’s gebruiken informatie over het gebruik van deze en andere websites en apps alsmede uw reactie op advertenties en e-mails zodat u relevantere advertenties te zien krijgt en ten behoeve van analyse en optimalisatie. Dergelijke advertenties worden ‘interesse gebonden advertenties’ genoemd. De cookies voor advertenties in verband met onze dienst behoren toe aan onze Dienstverleners.

 

In verband met ons gebruik van deze technologieën kunnen sommige van de websites en apps waar we adverteren, alsmede bedrijven voor advertentietechnologie die we gebruiken om onze advertenties aan te schaffen, te leveren, te optimaliseren en/of te meten (gezamenlijk ‘Advertentiepartners’) beperkte gegevens van ons ontvangen als onderdeel van onze campagnetargeting, metingen en optimalisatie (bijvoorbeeld stappen die worden voltooid tijdens de registratie en het bezoeken van de website, of gegevens over het openen/installeren van de app).

Dit type gegevens wordt vaak gebruikt om de effectiviteit van advertentiecampagnes te beoordelen en deze te optimaliseren door toe te staan dat Advertentiepartners bekijken wanneer iemand die een advertentie heeft bekeken, zich later heeft geregistreerd voor onze dienst. Ook gebruiken we dit type gegevens vaak om ervoor te zorgen dat we mensen niet in advertenties vragen om zich te registreren voor de ShareThatKitchen-Dienst terwijl ze ShareThatKitchen al gebruiken.